Bredband i Nora Start Användar kontakt Bredbandsbolaget Prislistor Vad händer Medlemsskap Kramfors Kommun
 Hemsida för Bredband i Nora ek.f. 8/5 2018 Nu har vi haft vårat årsmöte som besöktes av 13 st medlemmar under Hans Edin som satt som ordförande med Per sandberg som sekreterare. Efter verksamhetsredovisningen för det gångna året som finns att läsa i verksamhetsberättelsen nedan där de problem som föreningen brottas med diskuterades. Som helhet är att få färdigställa det som Kramfors kommun sökt bidrag för och då fattas det 3 mil fiber och 300 kontrakterade fastigheter att färdigställa. Kanske kan föreningen ha en lösning på gång. Alexander Jonsson avgår ur styrelsen då han skall flytta söderut och i hans ställe träder Bengt Könberg in som vi hälsar välkommen i gänget Ett beslut som togs på stämman var att föreningen behöver ett tillskott av pengar och därför beslöts att ta ut en årsavgift på 150 kr av medlemmarna. Föreningen måste säkerställa att det som vi tagit på oss att solidariskt med dom som inte fått fiber installerat se till att detta blir gjort och att föreningen kan påverka priset neråt för den anslutning som finns genom att få tillgång till fibernätet då priset kan minska rejält. 20/4 2018 Här kommer handlingarna till Årsmötet och skriv gärna ut dom och ta med till stämman Dagordning Verksamhetsberättelse 2017 Ekonomisk berättelse 6/4 2018 Årsmötet  för föreningen kommer att hållas den 3 maj på församlingsgården i Nora kl 19:00. Alla handlingar kommer att finnas här inom kort och ett mejl kommer att skickas ut till medlemmarna för kännedom. Välkommen till årsmötet  Vårt arbete med att få rätsida på detta problem med att myndigheter försöker att dölja och försvåra insynen har blivit ett jätteproblem eftersom det berör stora ekonomiska intressen. Kan vi få igenom denna genomlysning av hur våra skattepengar  och EU-medel används kommer det att påverka hela konkurrenssituationen i hela landet. Här har alla aktörer levt i en skyddad verkstad utan insyn där alla aktörer gjort det som faller dem in utan hänsyn till regelverk och statliga bestämmelser. Genom att dölja dokument, att inte redovisa och diarieföra dokument som är viktiga för att följa ärendena skapas ett demokratiskt problem av sällan skådad art 5/2 2018 En JO anmälan på nedanstående har skickats in att Länsstyrelsen inte registrerat handling från PTS samt att de inte registrerat handlingar i Jordbruksverkets diarium för EU-bidrag. Hur skall vi få ordning på myndigheter som gör allt för att skydda sig själva och inte speglar den verklighet som vi på golvet måste ta hänsyn till och vill veta vad de gör. Myndigheterna kan se mellan fingrarna och göra som de vill och inte ta regelverket som skall styra dem på allvar. Varför skapas det regelverk som myndigheterna bara struntar i och gör som de vill. Vi kan sluta att tro på samhället när inte ens myndigheterna gör vad de skall göra och som skall vara samhällets stöd för den enskilde 12/12 2017 Nu har föreningen ytterligare en gång påminnt Länsstyrelsen om det faktum att de inte registrerat handlingar som kommer från PTS, ej heller inte registrerat handlingar i det dubbla diarium som de har för statliga- och EU-bidrag. Det har nu gått 3 månader sedan vi anmälde detta till Länsstyrelsen. Hur kan detta få fortgå i ett demokratisk samhälle att man gömmer undan betydelsefulla dokument för att man inte skall kunna spåra beslut som tas av myndigheterna. Tidningar som försöker granska myndigheter och deras handlingar verkar inte ett dugg intresserade. De har hela tiden varit informerade. Föreningen kämpar på för att få någon rättvisa 17/10 2017 JO har nu svarat att de inte tar upp pågående ärenden utan hänvisar oss tillbaka till Länsstyrelsen för fortsatt handläggning. Föreningen har därför igen lagt in en hemställan när det gäller det diskriminerande priset, att Länsstyrelsen än en gång begär ett samrådssvar från PTS med de 4 dokument som vi från föreningen vill skall finnas med i samrådssvaret. Det är avtalet som Mediateknik hade med Alltele fram till den 1/1 2015, avtalet som finns mellan Telia och Fiber i Nordingrå, förfrågan från Länsstyrelsen till Mediateknik samt svaret från Mediateknik på Länsstyrelsens frågor på vilka avtal de har sedan 2012. Spännande och se hur myndigheterna försöker krånglar sig ur nu när vi lyckats få fram dessa dokument och få dem registrerade i diariet. Det fattas dock ett dokument som Länsstyrelsen försökt dölja genom att inte registrera i diariet och det gäller en rekomendation till Länsstyrelsen från PTS vilka frågor Länsstyrelsen skall fråga Mediateknik. 17/9 2017 Efter mycket grävande i diariet hos både PTS och Länsstyrelsen  har nu resulterat i en ny JO- anmälan. Det har visat sig att Länsstyrelssen sökte ett samrådssvar ifrån PTS den 3/7 2017. PTS skickade då en begäran till Länsstyrelsen den 31/8 2017 att de skulle begära ut avtalen mellan Kramfors kommun/Mediateknik och andra aktörer i nätet. Denna handling registrerades inte i Länsstyrelsens diarium och det blev ingen åtgärd från Länsstyrelsen sida. Den 11/9 2017 tog PTS ett beslut i diskrimineringsfrågan där PTS hävdade att priserna som Föreningen erhållit av Kramfors Kommun/Mediateknik “är betydligt högre än nätavgiften på aktiv nivå” dvs att priset var alldeles för högt. Länsstyrelsen beslutade den 8/10 att priset för Föreningen skulle vara 314 kr/kund/månad för passiv anslutning. En aktivanslutning för en kund i nätet kostar 345 kr. Det priset inbegriper näthyra, kostnad för kommunikationoperatör och tjänsteleverantör, typ T3. Föreningen skulle ha 6 kr för att betala de sistnämda KO och tjänsteleverantör. Det märkliga i sammanhanget är att begäran från PTS om vilka avtal som Kommun/Mediateknik hade med andra operatörer i nätet skickades ut den 30/9 och Länsstyrelsen fick ett svar den 22/10 från Kommun/Mediateknik. Nästan en månad efter beslutet om priset tagit av Länsstyrelsen den 8/10. Ytterligare lök på laxen är att handlingarna inte registrerades i diariet  hos Länsstyrelsen utan korrigerades först efter Föreningen konfronterade PTS med vilka handlingar som Länsstyrelsen gett som underlag till beslut om diskriminering. Här ser vi ett mönster hur kommuner, Länsstyrelse till viss del PTS försöker skydda sina misstag och manipulationer för att skydda monopolen och inte tillåta konkurrens. Nu är det ytterligare en väntan Myndigheterna i Sverige hur fungerar de egentligen? 8/6 2017 Mediateknik har idag lämnat oss ett avtalsförslag som styrelsen kommer att analysera och se hur vi kan gå vidare. Det gäller först och främst hur det stämmer med lika behandling med de som tidigare anslutit sig till Mediateknik, T3, Alltele, Bredband2 mfl om vi har erhållit ungefär samma priser och villkor. Allt enligt kommunallagens bestämmelser om likabehandling för företag med samma inriktning. Vidare kommer vi att tillsända avtalet till PTS för granskning enligt konkurennslagstiftningen plus att vi väntar på ytterligare svar från olika myndigheter Ett steg närmare Här finns Årsmötesprotokoll 2017 23/5 2017 Nu har vi haft Årsmötet på församlingsgården och det var 17 st som intresserat sig för föreningen. Förutom förhandlingarna redovisades hur myndigheter och företag agerar när man inte vill ha insyn eller att man behöver följa ett regelverk. Nu väntar föreningen på 2 st utslag av JO. Den ena berör Länstyrelsen som inte diariefört viktiga dokument i hanteringen av EU-bidrag. Den andra rör Jordbruksverket som inte sett till att projektet Bredband i Nora fullföljts enligt ansökan som föreningen redovisat tidigare. Nu har vi kommit i kontakt med Mediateknik och de har nu lovat oss ett förslag på tillträde i 3 veckor men man förhalar det hela tiden. Ha en bra dag för vi jobbar vidare och det har blivit VÅR 25/4 2017 Det är nu två månader sedan vi hörde av oss sist men det är tyvärr så att när man väntar på besked från myndigheter eller kommunala bolag så är det upp till dem att svara trots påminnelser nästan varje vecka. Hur som helst så är det årsmöte den 6/5 på församlingsgården i Torrom kl 14 och vi hoppas att så många som möjligt kommer för att stödja detta projekt med ambitionen att kommun/Mediateknik skall bygga färdigt enligt den ansökan för både EtappI och EtappII samt att ge föreningen tillträde till fiber enligt önskemål. Vi väntar på några avgörande hos JO. Mer om detta på Årsmötet. Välkommen Klicka på länken nedan för att få fram dokumenten Dagordning Verksamhetsberättelse 26/2 Den 6/5 år det Årsmöte på församlingshemmet kl 14.  Handlingarna kommer att finnas här på hemsidan och kallelse kommer att skickas ut med mejl samt annonseras. Föreninge arbetar nu hårt för att upphandla kommunikationsoperatör och tjänsteleverantör för våra medlemmar enligt Mediatekniks önskan. Som vi tidigare skrivit så hade vi skickat ut förfrågningar till 8 st och nu är det 5 st seriösa aktörer som arbeter febrilt för att få till en lösning hur de skall ta sig till vårat nät. Däremot strävar Mediateknik emot för att ge oss tillgång till