Start Användar kontakt Bredbandsbolaget Prislistor Vad händer Medlemsskap Kramfors Kommun
Här kan du ladda ner bolagsordningen och avtalet mella Kommun och Mediateknik och avtalet Mediateknik  och KramnetAlltele AB samt en del intressanta saker som kommit fram under resans gång. Avtal,Regler för bidraget, samt Företagsombudsmannen och tillhörande tidningsartiklarartiklar Protokoll Mediateknik 2014-12-11 Bolagsordning för alla Kommunala bolag inkl Mediateknik Avtal Kramfors Kommun och Mediateknik Avtal mellan Mediateknik AB och KramnetAlltele AB PTS bidragsregler Bredband PTS krav på Öppenhet Länstyrelsens projektregler Mediatekniks försäljning av Kramnet 2008. Företagsombudsmannen Tidningsartiklar Mediatekniks försäljning av Kramnet 2008 EU, Regering, Post och Telestyrelsen(PTS), Jordbruksverket genom Länsstyrelsen ger ut bidrag till Landsbygden för att de skall uppnå samma infrastruktur när det gäller kommunikation som i tätorterna. Jag har hela tiden hävdat att landsbygden behöver detta för att överleva. Vad vi nu ser är att ambitionen från alla inblandade inte är lika självklar. Vi vet att mängden information som går via näten ökar med 30% varje år så länge man kan överblicka idag. Behovet med en god infrastruktur är livsviktigt Kommunens mejl till hundratalet av fiberkunder där man försöker vifta bort bildandet av den ekonomiska föreningen. Detta kan inte en kommunal myndighet inte göra. När det gäller Bredbandsbolaget så vill man inte ha någon grindvakt som skall sitta som någon mellanhand utan föreningen vill hyra fiber och få en direktleverans utan mellanhänder i nätet. Vi vet ju hur det fungerar med mellanhänder. Detta gäller även supporten, den i särklass viktigast funktionen. Någon katt på råttalek vill vi inte ha utan en direktkontakt med han/hon som fixar felet. Fakta kvarstår att vi i föreningen kan halvera månadskostnaden och vem som tar mellanskillnaden överlåter jag åt er att bedömma och vill man ha effektivitet behöver man med dagens teknik inte göra några stora nät utan enskilda villaområden, bostadsrättsföreningar, byar eller vilka sammanslutningar som helst kan skriva kontrakt med en leverantör och det enda som gäller är att få bort mellanhänder. Att skriva ett avtal med Bredbandsbolaget är precis detsamma som att teckna ett avtal med T3, Bredband2 eller Alltele och ger inte någon monopolställning utan den som vill teckna ett annat avtal med en annan leverantör går det hur bra som helst föutsatt att leverantören har utrustning i nätet. Kopplingen mellan kommun och Mediateknik medger man nu att det finns juridiska komplikationer som man uttrycker det i skrivelsen. Vem hade ifrågasatt det om vi inte lyft fram frågan. Jag har efterfrågat ett avtal mellan kommun och Mediateknik den 9/6  men har inte sett något svar än. Eftersom det skickades via kommunens diarie skall man skyndsamt svara på frågorna enligt lagtexten. Att man skulle uppnå några stordriftsfördelar och ökad effektiviering om  det blev ett enhetligt nät motsäger  det faktum att vi får ett bättre pris med en aktör. Den aktören skulle kunna hantera även andra “byanät” i kommun på samma vilkor att de får en förening som hyr fibern och låter Bredbandsbolaget eller något annat bolag som är billigare sköta leveransen av tjänster. Allting fjärrstyrs idag från stora centraler med automatlarm om något går ner i nätet. Då pratar vi inte nät som Kramfors utan rikstäckande nät som kopplas till det internationella näten
Bredband i Nora