Bredband i Nora
Bredband i Nora Start Användar kontakt Bredbandsbolaget Prislistor Vad händer Medlemsskap Kramfors Kommun
2/9 Kommun har erkänt att vi har rätt att få fiber till vår förening enligt de regler som EU-bidraget föreskriver 28/8 Kommun vill ha ett möte med Magnus Hellsten den 2/9 24/8 Vi har nu sänt ut påminnelser inför 31/8 Peter Carlstedt har hört av sig och beklagat att vi inte fått någon träff i förra veckan 18/8 Vi kommer att få  en träff med PTS, Jordbruksverket, Länsstyrelsen, Kramfors Kommun och oss v37 (8-12 sept) 8/8 Ansökan till kommun om tillträde till nätet har skickats in Önskan om hjälp av PTS och Jordbruksverket har skickats in 6/8 Ett nytt planerat möte mellan Undersökningsgruppen, Bredbandsbolaget och Kommun är planerat v34 Undersökningsgruppen kommer att kräva ett samtal mellan PTS, Jordbruksverket och Undersökningsgruppen samt kommun i slutet av aug,början på september 4/8 Peter Carstedt har idag på morgonen meddelat att han önskar träffa oss på onsdag kl 10 på kommunhuset. Kom ihåg den 31/8 som är sista dag för att registrera er som medlemmar för att vi skall få ett förhandlingsunderlag . 1/8 I går bildades den ekonomiska föreninge Bredband i Nora ek.f. och registreringshandlingarna till Bolagsverket har skickats in elektroniskt och nu väntar vi på att få ett organisationsnummer för att kunna skriva avtal med kommun om tillgång på fiber och teknikbodar och sedan teckna avtal med Bredbandsbolaget Vi har lagt in ett ansökningsformulär under fliken medlemsskap  till föreningen som ni kan skriva ut och skicka in till den adress som står på formuläret Ett gruppkorsband till alla hushåll kommer att skickas ut v32 4-9/8 med formulär för ansökan 27/7 Inför mötet  den 31/7 på Utviksgården har Gruppen tagit fram en dagordning för hur vi skall fortsätta. För att skriva ett gruppavtal med Bredbandsbolaget och Kramfors kommun måste vi bilda en ekonomisk förening som Nordingrå har gjort. Då gäller det att utse styrelse och fasställa stadgar Förslag på stadgar finns under fliken Medlemsskap. Nästa fråga är hur mycket vi skall göra som ett basutbud 1. Bredband 100/100 + telefon = 165 kr/mån 2. 100/100+ telefon +TV Bas   =  264 kr/mån Blir vi många kanske vi kan göra två grupper Båda förslagen kan kompletteras med tillval. Grupp 1 kopmpletteras med TV blir kostnaden + 169 kr/mån Vill man ha högre bredbandshastighet till 250/Mb kostar det 79 kr/mån Vill man höja hastigheten till 1 Gb blir det 719 kr dyrare/mån Det finns inget sommarpris. De som vill vänta till våren med anslutnig så kommer det att möjliggöras men medlem i föreningen måste man bli så fort som möjligt senas den 31/8 När föreningen bildats, kontrakten är skrivna och medlemmarna tecknat sig i föreninge beräknar Bredbandsbolaget att det driftsätts ca emånad senare Vi har nu format en grupp som skall arbeta med att få fram priser, utbud, villkor och vilken support som de kan erbjuda. Vidare gäller det också vilken teknisk utrustning som kommer med abonnemanget i form av trådlös router, inspelningsbar TV-box mm 10/6 Personerna är förutom mig Per Sandberg   Långänget Åke Rönnberg   Grönsvik Leif Englund     Skallsta Alexander Johnsson Rossvik samt adjungerad ledamot Hans Edin Sandsvedjan Tänk på att det är ett öppet nät Gå gärna in på Kommuns hemsida kommunnat.se och jämnför informationen